Hành Động
Chi Tiết
Points
Approval
Reader to author
Assign points to the author when a user read an article.
1.00
Auto approval
Đọc Bài Viết Mới
Thưởng xu k khi bạn đọc bài viết mới
1.00
Auto approval
Coupon points codes
Allows users to enter a code in the module appropriate to get extra points
0.00
Auto approval
Kết Nối Mạng Xã Hội (Facebook, Google...)
Thưởng xu k khi bạn tạo tài khoản (đăng nhập) bằng MXH hoặc kết nối MXH với Tài Khoản của bạn
50.00
Auto approval
Profile view
Assigns points to the profile owner when some user look at his/her profile.
10.00
Auto approval
Gửi yêu cầu đến bạn bè của bạn trên Facebook
Thưởng xu k khi bạn gửi yêu cầu đến bạn bè của bạn trên Facebook
10.00
Auto approval
Post new topic
Assigns points when a user posts a new topic in Kunena
10.00
Auto approval
Reply topic
Assigns points when a user posts a reply in Kunena
10.00
Auto approval
Viết Bình Luận
Thưởng xu k khi bạn viết bình luận cho bài viết bất kỳ
10.00
Auto approval
Thông báo bình luận xấu
Thưởng xu k khi bạn thông báo bình luận xấu
10.00
Administrator approval
Thank You Points
Assigns points to user when he give Thank You some another users in Kunena forum (that feature have too be enableb from Kunena forum settings before)
5.00
Auto approval
Bình Luận Được Yêu Thích
Thưởng xu k khi bình luận của bạn được thích
1.00
Auto approval
Vote comment
Assign points when a user votes a comment
1.00
Auto approval
Delete post
Assigns or remove points when a user delete a post in Kunena forum
-10.00
Auto approval
Bình Luận Xấu
Trừ xu k khi bạn spam
-10.00
Auto approval
Bình Luận Bị Xóa
Trừ xu k khi bình luận của bạn bị xóa
-10.00
Auto approval
Xem Thông Tin Trực Tiếp
Xem Thông Tin Liên Hệ Trực Tiếp Của Người Khác
-9.00
Auto approval
Invite with success
Invite a friend to register on this website, assign points to user when his friend registered with success
50.00
Auto approval
Invite
Invite a friend to register on this website, assign points to user on sending invite
10.00
Auto approval
Thích Một Trang Bất Kỳ
Thưởng xu k khi bạn thích một trang bất kỳ trên trang web này
5.00
Auto approval

Hệ Thống Dành Riêng cho Các Nhà Buôn Bán:

Mua VNXKhoặcBán VNXK

Mua Bán Sỉ Hàng VNXK Gần Bạn (Click vào bản đồ để xem chi tiết Địa Điểm)

dia-diem-ban-do-mua-ban-buon-hang-xuat-khau-buonvnxk.com

Các Nhà Buôn Uy Tín

Bình Luận Mới Nhất

Tìm Đồ VNXK Bạn Cần

BUONVNXK.COM là trang Web chuyên về buôn hàng VNXK, được thiết kế dành riêng cho các nhà buôn đồ Xuất Khẩu và khách hàng có thể tìm thấy nhau.

Võ Đình Thịnh

DOVNXK.COM